Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Łata dachowa do odbioru ciepła z dachu i fasad budynków ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

...

Publikacje 

Projekt POLPANEL

Wykaz polecanych opracowań
mogących pomóc w zgłębieniu istoty
tematu oraz pojęć i zagadnień związanych
z własnością intelektualno-przemysłową jej ochroną
na terytorium RP i innych krajów a także wykorzystaniem,
transferem i sporządzaniem różnego rodzaju umów. Przystępna
forma opracowań przez ekspertów z tej dziedziny prawa i wiedzy pozwoli,
pomoże każdemu spróbować własnych sił w opracowaniu, zgłoszeniu i wdrożeniu
własnych rozwiązań co powinno sprokurować dbałość o ochronę praw podmiotowych
a już zwłaszcza przedmiotowych naszych rodzimych i polskich rozwiązań na przyszłość.


Wzór wspólnotowy. Generalnie nie istnieje różnica pomiędzy pojęciami wzór przemysłowy a wzór wspólnotowy oba wzory muszą spełniać te same warunki, wytyczone Rozporządzeniem Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych RADY UNII EUROPEJSKIEJ - istotną różnicą jest tylko zakres zasięgu praw i ochrony terytorialnej, który w pierwszym wypadku obejmuje terytorium RP a drugim całość UE.... czytaj więcej


Dotacje na innowacje - Innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej: nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności B+R przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej lub materialnej - definicja wg. PO IG... czytaj więcej


Program Operacyjny, Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, narodowe ramy i odniesienia na lata 2007 - 2013, strategia i szanse, perspektywy wpływu na rozwój naszego kraju w aspekcie gospodarczym i ludzkim. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO). NSRO określa krajowe ramy interwencji w ramach ... ... czytaj więcej


Unia Europejska dla MŚP, inicjatywa innowacja 2010, zielone światło dla nowych technologii, udział oraz rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu postępu i rozwoju regionów oraz lokalnych miejsc pracy. MŚP posiadają wielkie znaczenie dla Europy: w całej UE jest ich ponad 23 miliony i zapewniają one 75 milionów miejsc pracy. Dlatego też, dążąc wraz z rządami poszczególnych państw do osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej ...... czytaj więcej


Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, publikacja uznanych autorytetów z tej dziedziny pod kierunkiem wybitnego znawcy tematu - własność intelektualna, rola i rodzaje umów w działalności gospodarczej. Transfer technologii jest obecnie jedną z najważniejszych postaci zastosowania praw własności przemysłowej. Korzystanie na podstawie umów z dóbr niematerialnych, w szczególności chronionych na podstawie praw wyłącznych ...... czytaj więcej


Definicja wzoru przemysłowego, w ujęciu prawa wspólnotowego i krajowego ustawy Prawo Własności Przemysłowej oraz ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych w analogii do Dyrektyw unijnych i implementacji ich przepisów do prawa krajowego. Wielokrotnie powtarzane hasło „Brzydota sprzedaje się żle” głoszone przez ojca wzornictwa przemysłowego Raymona Loewy’ego nie budzi w nas specjalnego zdziwienia. Sami zauważamy ...... czytaj więcej


Poradnik wynalazcy - część I - Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej - Departament Zgłoszeń. Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który zgodnie ze swoim założeniem, ma ułatwić opracowanie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego składanego w Urzędzie Patentowym RP. Poradnik zawiera zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej ...... czytaj więcej


Portfel patentów ... co to jest, do czego ma służyć, po co się go tworzy i co wchodzi w jego skład oraz jaka jest jego wartość - audyt patentowy. Zarządzanie prawami własności intelektualnej to planowa strategia opierająca się w krajach rozwiniętych na tworzeniu tzw. Portfela Patentów czy to już przedsiębiorstwa czy też osoby prywatnej, polegająca na rzetelnym z reguły wstępnym, rozpoznaniu rynku patentowego w obszarze danej dziedziny patentowej ...... czytaj więcej


Ochrona środowiska i udział technologi na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, ziemi oraz jej zasobów w nieustającym wyścigu technologicznym całego świata. Skutki oraz próby równoważenia i wyrównywania bilansu strat i zysków tej polityki. Postęp nauki otworzył człowiekowi drzwi, za którymi kryje się fantastyczny świat nowych technologii. Jednakże równoczesny rozwój przemysłu i coraz większe zapotrzebowanie na energię ...... czytaj więcej


Szybszy od oczekiwanego wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Jak donosi międzynarodowy zespół naukowców, w ciągu ostatnich kilku lat odnotowuje się szybszy od oczekiwanego wzrost zawartości dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze. Po przeprowadzeniu badań, częściowo sfinansowanych przez UE, naukowcy uznali, że tak wyraźny wzrost zawartości CO2 jest wynikiem działania trzech czynników. „Od 2000 r. trzy powiązane ...... czytaj więcej


Energia słoneczna to jedyne alternatywne źródło energii. Promieniowanie słoneczne docierające efektywnie do ziemi stanowi około 50 procent, bowiem 30 procent tej energii jest odbijane przez atmosferę ziemi zaś dalsze 20 procent pochłaniane przez nią samą. Jest to min. promieniowanie zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze blisko 5700 stopni Kelwina. Moc jaką można uzyskać bezpośrednio ...... czytaj więcej


Rada Europy wzywa do szybkiego przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy. Począwszy od wznowienia strategii lizbońskiej w 2005 r. wspólne wysiłki zaowocowały znacznymi osiągnięciami w dziedzinie badań naukowych, wiedzy i innowacji, m.in. utworzeniem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) oraz podjęciem szeregu WIT. Uważa się je za ważne elementy gospodarki opartej na wiedzy. Wprawdzie wiosenny szczyt Rady w dniach ...... czytaj więcej


Co to jest wynalazek i patent. Jak uzyskać patent polski i zagraniczny, jakie są koszty opracowań, zgłoszeń i ochrony patentowej, kim jest rzecznik patentowy i gdzie szukać pomocy w przypadku naruszeń Twoich praw. Podstawowe terminy, pojęcia i rady. Patent jest prawem wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy przyznawanym twórcy wynalazku na terenie państwa, w którym żądana jest ochrona ...
... czytaj więcej


Projekt Bio Sapiens : odkrywanie tajemnic ludzkiego genomu. Projekt ten nie ogranicza się do prac badawczych, jest w nim również miejsce na działalność edukacyjną. Przeprowadzenie sekwencjonowania ludzkiego genomu w 2003r słusznie okrzyknięto przełomowym osiągnięciem. Jednak dla wielu naukowców uzyskanie sekwencji naszego DNA było jedynie pierwszym etapem znacznie większego wyzwania, jakim jest zrozumienie zasad działania genomu...... czytaj więcej


Pierwszeństwo konwencyjne i wystawowe wynalazku do uzyskania dat pierwszeństwa. Pierwsze wynalazki zostały dokonane już w czasach starożytności. Dla przykładu, pojazd na kołach został wynaleziony ok. 3,5 tys. lat temu. Wraz z rozwojem przemysłu, a co się z tym wiąże rosnącą ilością wynalazków, powstała potrzeba ochrony praw twórców wynalazków. Była to jedna z przyczyn podpisania w dniu 20 marca 1883r. w Paryżu Konwencji paryskiej ...... czytaj więcej


Poradnik wynalazcy - część II - Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych kierowana jest do ekspertów Urzędu Patentowego, dla których jest wytyczną i narzędziem wspierającym jednolitość działania. Metodyka kieruje się zasadą, że za treść zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego odpowiada zgłaszający. Ekspert nie powinien więc, zbytnio ingerować w zawartość zgłoszenia, oceniając jedynie to co zostało zgłoszone ...... czytaj więcej


Światowa Organizacja Handlu z siedzibą w Genewie rozpoczęła swą działalność w 1995 roku pod hasłem przewodnim globalnej liberalizacji rynku w tym: międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenia szerokiej polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzygania sporów dotyczących wymiany handlowej i przestrzegania praw własności intelektualnej. Polska była i jest jednym z członków założycieli a kraje przystępujące do WTO zobowiązały się do ...... czytaj więcej


Afryka w pogoni za rewolucją naukową z niewielką pomocą Europy. Science and technology - pobudzi rozwój i wzrost gospodarczy. Świat przekonał się, jak nauka i technologia pobudza rozwój i wzrost gospodarczy” - powiedział 29 listopada 2007 r. w Brukseli, w Belgii, Abdoulie Janneh, podsekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i sekretarz wykonawczy Komisji Ekonomicznej ds. Afryki (ECA – Economic Commission for Africa). Teraz Afryka chce osiągnąć to samo ...... czytaj więcej


Skup patentów i zaplanowane działania łowców głów. Łowcy głów z USA rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę działania w Europie ze skupu patentów. Prawnicy zawodowo zajmujący się „pilnowaniem realizacji prawa patentowego” co roku wyciskają z amerykańskich firm milionowe kontrybucje. Teraz planują działać również w Europie. Polem walki dla prawników jest przede wszystkim przemysł komputerowy, przemysł oprogramowania oraz przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny ...... czytaj więcej


Transfer technologii zbrojeniowych wewnątrz UE i próba uniezależnienia się od potęgi militarnej USA. Ministrowie postanowili zwiększyć roczny budżet EAO o prawie jedną trzecią, z 22 milionów euro w 2007 r. do 32 milionów euro w 2008 r. Ministrowie obrony UE wezwali do zwiększenia wspólnych wydatków na badania w sektorze zbrojeniowym, by poprawić spójność militarną UE. „Inwestowanie w odpowiednią technologię ma kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiej ...... czytaj więcej


Finansowani ze środków unijnych astrofizycy znaleźli dowód na obecność pary wodnej we wczesnym wszechświecie. Parę odnaleziono na kwazarze oddalonym o 11,1 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Po raz pierwszy cząsteczki wody zostały odnalezione tak daleko. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Nature sugerują, że wczesny wszechświat mógł bardziej obfitować w wodę niż dotychczas uważano i sądzono...... czytaj więcej
Banner2Business