Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Łata dachowa do odbioru ciepła z dachu i fasad budynków ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

...

Wynalazki i wzory - graficzne, opisowe i tytułowe oznakowanie prac B+R 

Wynalazki stare, nowe, najnowsze, niejawne, tajne i uśpione - KRAMARZ POLSKA

Tytułowe i
opisowe oznakowanie
prac badawczo-rozwojowych
w zakresie stworzonych wynalazków
i wzorów przemysłowych na przestrzeni
lat i w okresie od 1992 roku do chwili obecnej
przez KRAMARZ Józef POLSKA jako ich twórcę na przełomie XX i XXI w.


Wynalazki z XX i XXI wieku

Przykłady wynalazków i wybranych zagadnień z obszaru
prac B+R w zakresie wynalazków i związanych z nimi wzorów przemysłowych


Najważniejsze wynalazki w historii naszej działalności i dorobku naukowego
w tej dziedzinie oraz samego wkładu w postęp i rozwój nie tylko naszego kraju ale
i stanu techniki światowej, wyszczególnionego w dziesiątkach naszych patentów ...


Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ścieków oraz absorber kaskadowy ścieków (wynalazki 2018) KRAMARZ POLSKASposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające (wynalazki 2018) KRAMARZ POLSKAŁańcuch kulisty pływalny (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKASposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach (wynalazki 2018) - KRAMARZ POLSKAPanel absorbujący grzewczo-chłodzący (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKAPanel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKA

....

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (wynalazki 2018) - KRAMARZ POLSKAWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKAŁoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących (wzór przemysłowy 2016) - KRAMARZ POLSKASposób wykonywania paneli (wynalazek) - KRAMARZ POLSKATermiczna listwa panelowa (wynalazek) - KRAMARZ POLSKAWielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy (wynalazek) - KRAMARZ POLSKAHeliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie dużej i małej mocy (wynalazki) - KRAMARZ POLSKASpalinowy absorber ciepła (wynalazek) - KRAMARZ POLSKAPancerz komorowy zwłaszcza czołgu (wynalazek 016) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKAŚciekowy absorber ciepła (wynalazek) - KRAMARZ POLSKASposób technicznej realizacji teleturnieju igrzyska wiedzy XXI wieku (wynalazek) - KRAMARZ POLSKADokólna gąsienica samochodowa (wynalazek) - KRAMARZ POLSKASposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAPłytka panelowa (wzór przemysłowy) - KRAMARZ POLSKAModuł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia (wynalazki) - KRAMARZ POLSKA

...........

System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem (wynalazki) - KRAMARZ POLSKATermiczna listwa panelowa (wzór przemysłowy) - KRAMARZ POLSKAPowietrzno-termiczna listwa panelowa (wynalazek) - KRAMARZ POLSKA

...

Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAListwa panelowa (wzór przemysłowy) - KRAMARZ POLSKASposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów (wynalazki) - KRAMARZ POLSKASposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ciepło (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAUrządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów (wynalazek) - KRAMARZ POLSKAKadłub piramido-stożkoidalny czołgu (wynalazek 017) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKAGąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej (wynalazek 014) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKAGąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej (wynalazek 015) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKA Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami budowy przedziałów bojowych załogi, czołgu nowej generacji (wynalazek 025) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKATratwa pneumatyczna o obniżonym środku ciężkości i sposób składania oraz ekspediowania tratwy w rejon akcji (wynalazki) - KRAMARZ POLSKASposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAMetoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, zwłaszcza formatki płyty pilśniowej porowatej dla jej nowych zastosowań (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAKadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiżnie czołgu nowej generacji (wynalazek 026) i Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKASposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystki wysokości czołgu nowej generacji (wynalazek 027) i Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKASposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tuleji stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki czołgu nowej generacji (wynalazek 028) Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKA Krosno malarskie (wzór przemysłowy) KRAMARZ POLSKAPanel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący (wzór przemysłowy 2018) - KRAMARZ POLSKASprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących (wzór przemysłowy 2018) - KRAMARZ POLSKASposób ratowania, wydobywania i podnoszenia rozbitków morskich urządzeniem operatoinwazyjnym i samoinwazyjnym (wynalazki) KRAMARZ POLSKASilnik żaglowo-kieratowy z uchylnym płatem żagla, wykorzystujący energię wiatru, słońca, deszczu i konwekcji powietrza (wynalazek) KRAMARZ POLSKAŚluza antyterrorystyczna i antyzamachowa oraz antywłamaniowa i sposób tworzenia nimi obszarów bezpieczeństwa pewnego (wynalazki) KRAMARZ POLSKAProces technologiczny budowy domów i obiektów niezatapialnych (wynalazek) KRAMARZ POLSKASposób wytwarzania panela kompozytowego, w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel kompozytowy termiczno-akustyczno-grzewczy (wynalazki) KRAMARZ POLSKASposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz układ wężownicy splecionej (wynalazki) KRAMARZ POLSKAModuł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych (wynalazek) KRAMARZ POLSKASposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe akumulatora ciepła (wynalazki) KRAMARZ POLSKASposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa (wynalazki) KRAMARZ POLSKAŁata absorbująca ciepło (wzór przemysłowy 2018) w dziesięciu odmianach łaty i absorbera dachowego do sposobu odbioru ciepła z dachu i fasad ... więcej - KRAMARZ POLSKASposób plombowego dozowania i wytworzenia nawozu do i w systemach korzeniowych drzew i roslin (wynalazek) KRAMARZ POLSKAŁata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad (wynalazek 2018) - jako jedna z wersji łaty absorbującej i absorbera dachowego do sposobu odbioru ciepła z dachu i fasad oraz systemu HCA ... więcej - KRAMARZ POLSKASprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujacych (wzór przemysłowy)Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących (wzór przemysłowy)Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący (wzór przemysłowy)Krosno malarskie ART-RAM (wzór przemysłowy)Spalinowy liniowy absorber ciepła (wzór przemysłowy)Kaskadowy spiralny absorber ciepła (wzór przemysłowy)Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło (wzór przemysłowy)Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa ... więcejSposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła ... więcejZobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty Kramarz - Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne własności intelektualnej KRAMARZ Józef POLSKAZnaki towarowe Kramarz (Trademark) - Znaki towarowe słowne, słowno-graficzne, graficzne i logotypy KRAMARZ Józef POLSKAAbsorbery Kramarz - absorbery ciepła z różnego środowiska - spalinowy, ściekowy, dachowy, kaskadowy, słoneczny, płaszczyznowy, kumulacyjny itd. KRAMARZ Józef POLSKASystemy Kramarz - ogrzewania i absorpcji ciepła - nawierzchniowe i ukryte, fasadowe i dachowe KRAMARZ Józef POLSKAInnowacje Kramarz - produktowe, procesowe i technologiczne, nowe i stare opracowania w zakresie tworzonych rozwiązań produktowych i procesowych przez KRAMARZ Józef POLSKAFoldery Kramarz - Opracowania, ulotki, foldery i inne opublikowane materiały z prac badawczo-rozwojowych KRAMARZ Józef POLSKA w PDFZobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologie odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcejTechnologie odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA ... więcejTechnologie recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Wybrane przykłady Licencji Kramarz Polska udzielonych w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zarówno te dobre jak i nietrafione, którymi podmioty trzecie posłużyły się w celach pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej - Certyfikaty i Licencja wyłączne, niewyłączne, ograniczone i obiektowe na konkretne przedmioty prawa przemysłowego

Licencje Kramarz Polska ... więcej


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa

na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe