Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Akumulatory ciepła zrzutowego ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcejPatenty Kramarz Polska ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

...

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - certyfikaty licencji, znak towarowy i spis 

LICENCJA jednostkowa ograniczona i niewyłączna KRAMARZ POLSKA na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. (przykład z 2010 roku do umowy licencji z 10.06.2010r.)

Znak towarowy
LICENCJA KRAMARZ POLSKA R.314081
oraz
CERTYFIKATY LICENCJI KRAMARZ POLSKA

wydawane każdorazowo
do każdej UMOWY LICENCYJNEJ
na każde przeniesione prawo z osobna.
Brak takiego certyfikatu oznacza, że nasze
prawa są lub mogą być wykorzystywane bez zgody i
zezwolenia zarówno twórcy jak uprawnionego z tego prawa.

Decyzja UPRP w sprawie Z.482372

Zobacz też ... Świadectwo Ochronne LICENCJI KRAMARZ POLSKA

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ... zobacz przykłady znaków używanych do oznaczenia prac B+R

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - znaki towarowe Z.482372 oraz Z.483568

TM - Znak towarowy słowno-graficzny - LICENCJA KRAMARZ POLSKA - opis znaku

Opis znaku: Znak towarowy słowno – graficzny składa się z nazwy LICENCJA KRAMARZ POLSKA osadzonej w grafice w kolorach białym, czarnym i szarym jak w rysunku i obrazie poniżej, charakteryzującej Certyfikaty Licencji oraz zgody i zezwoleń Józef Kramarz na wykorzystanie przez osoby i podmioty trzecie praw własności intelektualnej tegoż w postaci praw autorskich, praw z patentów i wynalazków, praw z wzorów przemysłowych i użytkowych, praw ze znaków towarowych, wyników prac badawczo-rozwojowych B+R, wyników prac wdrożeniowych, projektów i opracowań w zakresie nowych technologii i innowacji procesowych oraz produktowych a także know-how do nich w zakresie rodzaju Licencji lub udostępnienia czy transferu tych praw na rzecz wskazanego z nazwy i adresu podmiotu lub osoby fizycznej na warunkach określonych w wypełnionym i podpisanym przez Józef Kramarz, dokumencie przedstawionym w grafice.

Przeznaczony jest do oznakowywania z nazwy i marki KRAMARZ POLSKA, licencji dla modułów i grupy paneli w postaci aluminiowych oraz kompozytowych profili grzewczo-chłodzących oraz absorbujących ciepło zewnętrzne z fasad, dachów i infrastruktury budynków oraz obiektów i innych sklasyfikowanych tak w klasie 06.

Przeznaczony jest także do oznakowania z nazwy i marki nowych systemów ogrzewania strefowego, sekwencyjnego, płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym za pomocą aluminiowego łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących, konfigurowanego w module panela lub złożonego pola paneli podłogowych albo ściennych, tworzących nowy niskotemperaturowy grzejnik płaszczyznowy do ogrzewania wnętrz i innych sklasyfikowany tak w klasie 11.

Przeznaczony jest głównie do oznakowywania z nazwy, marki i tytułu do wszelkich prac koncepcyjnych, konstrukcyjno-projektowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i użytkowych w warunkach rzeczywistego stosowania profili, paneli i systemów grzewczo-chłodzących-absorbujących powstałych w wyniku długoletnich prac B+R ich twórcy oraz uprawnionego do zgłaszanego znaku towarowego a także wszystkich innych tego typu prac w zakresie tworzenia nowych technologii i produktów dla różnych branż, ujętych tak w dokumencie Licencji i sklasyfikowanych tak w klasie 42.

Przeznaczony jest zasadniczo do oznakowywania z nazwy, grafiki, marki dla licencji produkcyjnych i przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych, obiektowych i serwisowych na wymienione w klasie 06, 11 i 42 wyroby i usługi, systemy, prace i usługi w zakresie całej grupy i między innymi profili modułów paneli oznakowanych jako: Alu, Panel, Wielofunkcyjny, Grzewczo-chłodzący, Termiczno-akustyczny, Absorpcyjny oraz inne dotyczące nowych technologii i ich nowych czy ulepszonych produktów powstałych i stworzonych tak przez twórcę i uprawnionego, wystawiającego dokument dla licencji, udostępnienia, transferu i zgody KRAMARZ POLSKA, sklasyfikowanych tak w klasie 45.

zobacz też ... słowny znak towarowy LICENCJA KRAMARZ POLSKA oraz definicję pojęć LICENCJI

W klasie 06 dla towarów: Boazeria metalowa, Dachy i pokrycia metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Podłogi metalowe, Pokrycia dachów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Panele metalowe, Metalowe panele dachowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe panele sufitowe, Panele ścienne z metalu, Panele metalowe obiciowe do budynków, Metalowe panele akustyczne do ścian, Izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Oszklone panele do użytku w budownictwie, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Elementy wyciskanego aluminium, Profile aluminiowe, Folia aluminiowa, Aluminium,

W klasie 11 dla towarów: Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Instalacje klimatyzacyjne, Termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia na gorące powietrze, Wymienniki ciepła inne niż części maszyn, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, Grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HCA (autorskie - ogrzewanie, klimatyzacja, absorpcja i pochłanianie)

W klasie 42 dla usług: Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie płytek wykładzinowych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,

W klasie 45 dla usług: Licencjonowanie własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich

Grafika znaku :

Znak towarowy LICENCJA KRAMARZ POLSKA - oznakowanie i grafika znaku

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia Z.482372 z dnia 14.02.2018r. na znak towarowy LICENCJA KRAMARZ POLSKA

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Z.482372

Znak towarowy słowno-graficzny Z.482372 - LICENCJA KRAMARZ POLSKA - Potwierdzenie zgłoszenia UPRP

...

Przykłady podpisanych przez twórcę i uprawnionego Certyfikatów Licencji - zobacz

Licencja z/i/na - PATENT 198814 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie dużej i małej mocy - na rzecz INTEGER. pl S.A.Licencja z/i/na - PATENT PL 195174 - Spalinowy absorber ciepła - na rzecz BAUMIT Sp. z o.o.Licencja z/i/na - PATENT PL 200318 -  Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych - na rzecz BAUMIT Sp. z o.o.Licencja z/i/na - PATENT PL 200318 -  Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych - na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ŁambinowiceLicencja z/i/na - PATENT PL 196379 - Ściekowy absorber ciepła - na rzecz Spółdzielini Mieszkaniowej ŁambinowiceLicencja z/i/na - Znak Towarowy NR 223927 "POLPANEL" - na rzecz Marek Stasiak

Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty, dowody pierwszeństwa, zgłoszenia i inne prawa ochronne - KRAMARZ POLSKAZnaki towarowe słowne, graficzne i słowno-graficzne oraz logotypy modułów paneli wielofunkcyjnych - KRAMARZ POLSKAWynalazki - KRAMARZ POLSKA


Przykładowe, wybrane znaki towarowe słowne używane przez KRAMARZ POLSKA

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... zobacz przykładowy opis znakuWielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ... zobacz przykładowy opis znaku towarowego UEALU-Bed PANEL ... zobacz przykładowy opis znakuHCA to czyste POWIETRZE ... zobacz przykładowy opis znaku


Jak uwidoczniono z przykładu Certyfikaty Licencji KRAMARZ POLSKA oznaczono w kolejności znakiem słowno-graficznym a następnie słownym w tym samym zapisie fonetycznym "LICENCJA KRAMARZ POLSKA" oraz dodatkowo w zapisie słownym "B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA" - które obrazują i indywidualizują źródło pochodzenia towarów i usług w tym wypadku jak w przekładowych certyfikatach na produkt i rezultat myśli technicznej czy też wytwór intelektu w postaci praw autorskich, wynalazku, wzoru, znaku towarowego, know-how i B+R (prac badawczo-rozwojowych)